Брутно-Нетен Калкулатор
Забележка:
1) Приложим е когато БРУТНАТА месечна заплата е по-висока от съответния минимум за професията посочен в таблиците с минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии в Закона за бюджета на Държавното Обществено Осигуряване, изменящ Кодекса за Задължително Обществено Осигуряване в сила от 1 януари 2013г.
2) Калкулаторът не отчита различните схеми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане, които служителите могат да прилагат. Моля да се вземе предвид, че 10% от брутната месечна работна заплата внесени като допълнително доброволно пенсионно осигуряване и за застраховка са необлагаеми с Данък върху дохода на физически лица.
  Посочете валута:
1 ЕВРО = ЛЕВ Нето:
1 ДОЛАР = ЛЕВ Бруто:
Стойност за работодателя: